english Priroda > Životinjski svijet > Zaštićene životinjske vrste na Medvednici
početna stranica
kako nas pronaći?
novosti
cjenik aktivnosti
znanstveni i stručni radovi
igre i zabava
opasnosti u šumi
mediji
foto galerija - PP Medvednica
video galerija
panorame
naši sponzori
korisni linkovi
prognoza vremena
kontakt

mapa weba
  Upravljanje ParkomKulturna baštinaPonuda ParkaEdukacija
biljni svijetživotinjski svijetgeologijavodeklima
 
Zaštićene životinjske vrste na Medvednici

NAZAD

Životinjske vrste štite se temeljem Zakona o zaštiti prirode, prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, te djelomično Zakonom o lovstvu, prema Pravilniku o lovostaji kojim se propisuje vrijeme zabranjenog lova – lovostaja, prema vrstama divljači ovisno o njezinim biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitava.


Prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06) proglašavaju se "strogo zaštićene" i "zaštićene" divlje svojte na temelju Crvenih popisa ugroženih vrsta životinja, biljaka i gljiva Republike Hrvatske, stručne procjene Državnog zavoda za zaštitu prirode te obveza preuzetih međunarodnim sporazumima.

Divlje svojte čine:
- primjerci samoniklih biljaka, gljiva i slobodnoživućih životinja te njihovi uzgojeni primjerci,
- njihovi razvojni oblici (jaja, ličinke, kukuljice, sjemenke, plodovi, miceliji i dr.),
- njihovi dijelovi i derivati,
- i od njih dobiveni lako raspoznatljivi proizvodi.

Zabranjeno je bez opravdanog razloga uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje divljih životinja, smanjivanje brojnosti populacije divlje svojte (ubijanje, uklanjanje i sl.), uništavanje ili oštećivanje njezinog staništa ili mijenjanje njezinih životnih uvjeta u mjeri u kojoj bi svojta postala ugrožena. Opravdani razlog utvrđuje Ministarstvo.
Zabranjeno je istrebljivanje zavičajne divlje svojte.

Strogo zaštićene životinje zabranjeno je:
- namjerno hvatati, držati i/ili ubijati,
- namjerno oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla, te područja njihova razmnožavanja ili odmaranja,
- namjerno uznemiravati, naročito u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije,
- namjerno uništavati ili uzimati jaja iz prirode ili držati prazna jaja,
- prikrivati, držati, uzgajati, trgovati, uvoziti, izvoziti, prevoziti i otuđivati ili na bilo koji način pribavljati i preparirati.

Na Medvednici dolazi 136 strogo zaštićenih i 33 zaštićenih zavičajnih životinjskih svojti. Cijeli popis možete pronaći ovdje, a neke od njih su prikazane ispod.


KRALJEŠNJACI

RIBE: Od malog broja riba koje nalazimo na Medvednici zaštićene su dvoprugasta uklija i potočna pastrva.

VODOZEMCI: Sve vrste (žabe, vodenjaci i daždevnjaci) su strogo zaštićene ili zaštićene.

GMAZOVI: Sve vrste (gušteri, zmije i kornjače) su strogo zaštićene ili zaštićene.

PTICE: Sve vrste ptica, izuzev vrsta propisanih Pravilnikom o lovostaji, strogo su zaštićene ili zaštićene. Strogo su zaštićene i sve vrste koje se zateknu na teritoriju RH, a koje nisu zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode, izuzev vrsta: gradski golub, galeb klaukavac, riječni galeb, vrabac, španjolski vrabac, poljski vrabac i čvorak.

SISAVCI: Strogo su zaštićeni sve vrste šišmiša te 3 vrste glodavaca (gorski puh, puh lješnikar i obični ili sivi puh).
Zaštićeni su od kukcojeda bjeloprsi jež i 4 vrste rovki, od glodavaca vrtni puh i vjeverica, od dvojezubaca zec, a od zvijeri kuna zlatica, zerdav, lasica i tvor.

BESKRALJEŠNJACI

KUKCI: Strogo je zaštićeno 7, a zaštićeno 4 vrste leptira, a na popisu zaštićenih vrsta nalazi se i najveći evropski kukac - obični jelenak.

RAKOVI: Strogo zaštićena vrsta je rak kamenjar ili potočni rak (Austropotamobius torrentium).

Strogo su zaštićeni i veliki broj KOPNENIH PUŽEVA, od kojih je dosad na Medvednici zabilježeno 14 vrsta.Na vrh stranica
design: eko-info studio
JU Parka prirode Medvednica, Bliznec b.b., Zagreb 10000, Hrvatska
tel: 01/4586-317, fax: 01/4586-318, info@pp-medvednica.hr