Novosti

Odluka o poništenju javnog natječaja

ponistenje_natjecaja

Info centar Bliznec zimsko radno vrijeme

Dragi posjetitelji zbog tehničkog kvara info centar Bliznec biti će zatvoren do kraja siječnja. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Medvedgrad i Info centar Bliznec – blagdansko radno vrijeme

Tijekom Božićnih i Novogodišnjih blagdana (24.12. do  26.12.2016.,  vikend 30.12.2016. i 01.01.2017. te od 06. do 08.01.2017. Info centar Bliznec bit će zatvoren za posjećivanje.

Važna napomena: Medvedgrad je od 19.12.2016. zatvoren za posjećivanje do početka nove sezone.

Želimo vam ugodne Božićne i Novogodišnje blagdane i svako dobro u godini novoj.

Sretan Božić i uspješnu 2017. godinu žele vam djelatnici Parka prirode Medvednica

cestitka_medvednica

NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni savjetnik-geograf – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 134. i 207. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), članka 14. Statuta Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ i članka 19. Pravilnika o radu Javne ustanove „Park prirode Medvednica“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-16-491, od 18. kolovoza 2016.), Upravno vijeće Javne ustanove „Parka prirode Medvednica“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto Viši stručni savjetnik-geograf – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,

        do povratka privremeno nenazočne radnice s posvojiteljskog i/ili roditeljskog dopusta 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij -magistar/magistra geografije ili magistar/magistra edukacije geografije
 • 10 godina radnog iskustva na poslovima struke,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi)
 • dokaz o radnom stažu u struci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama (izvornik).

Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12.), na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi, te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Bliznec 70., 10000 Zagreb, s naznakom:

„Za natječaj – Viši stručni savjetnik-geograf- na određeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom.  Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano u zakonskom roku.

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Zagreb

 KLASA: 112-03/16-01/05, URBROJ: 251-510-03-16-01

O D L U K A O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-03/16-01/03, URBROJ: 251-510-03-16-04, Zagreb, 10. studeni 2016. godine

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“ objavljuje O D L U K U O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Poništava se postupak javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u Javnoj ustanovi “Park prirode Medvednica“  objavljenom u Narodnim novinama broj 88/16 od 30. rujna 2016. godine i ispravak natječaja objavljenom u Narodnim novinama broj 90/16 od 7. listopada 2016. godine, za radno mjesto: –  viši stručni savjetnik-geograf – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice s posvojiteljskog i/ili roditeljskog dopusta.

Radno vrijeme 12.11.2016.

Info centar Bliznec od 09:00 do 14:00 sati.

Medvedgrad i špilja Veternica ZATVORENO zbog vremenskih neprilika.

Zimsko radno vrijeme Medvedgrada

Od 1. studenog 2016. Medvedgrad će biti otvoren samo vikendom i blagdanom od 10:00 – 18:00 sati. Budući da je 1. studeni blagdan Svih svetih Medvedgrad će također biti otvoren od 10:00 – 18:00 sati.

Tijekom tjedna posjeti Medvedgradu mogući su za grupe uz prethodnu najavu i dogovor s Javnom ustanovom „Park prirode Medvednica“ na broj telefona 01 4586317 ili na e-mail: info@pp-medvednica.hr

 

Produžen rok sanacije klizišta na Sljemenskoj cesti

Radovi na sanaciji klizišta na Prilazu kraljičinom zdencu kod odvojka za Medvedgrad su produženi i trajat će do 18.11.2016.(petak).

Zbog izvođenja radova prometnica Prilaz kraljičinom zdencu bit će zatvorena za sav promet.

Za vrijeme izvođenja radova prometnicom koja vodi iz smjera Prilaza kraljičinom zdencu prema Ulici Himper bit će uspostavljen jednosmjeran promet u smjeru sjever – jug. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja navedenih radova bit će: Sljemenska cesta – prometnica prema Medvedgradu – Himper – Lukšić Gornji i dalje u smjeru juga.

NATJEČAJ za radno mjesto Stručni savjetnik -biolog-ekolog – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Medvednica“, članka 19. Pravilnika o radu Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ i Odluke o raspisivanju natječaja od dana 07.listopada 2016. godine (KLASA: 112-03/16-01/04, URBROJ: 251-510-03-16-01) ravnateljica Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto Stručni savjetnik -biolog-ekolog – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,

        do povratka privremeno nenazočne radnice

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS, magistar struke smjera biologija – ekologija
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima struke,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi)
 • dokaz o radnom stažu u struci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama (izvornik).

Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12.), na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi, te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Bliznec 70., 10000 Zagreb, s naznakom: „Za natječaj – Stručni savjetnik-biolog-ekolog na određeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano u zakonskom roku.

 Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Zagreb

 KLASA: 112-03/16-01/04

URBROJ: 251-510-03-16-02