Započeo novi europski projekt koji naglašava važnost usluga šumskih ekosustava

„Poticanje inovacija u uslugama šumskih ekosustava u Europi“ (Spurring INnovations for Forest ECosystem SERvices in Europe” – SINCERE) četverogodišnji je projekt financiran kroz H2020 program Europske komisije u kojem sudjeluje 11 zemalja i 22 organizacije. Članovi konzorcija SINCERE projekta dolaze iz Belgije, Hrvatske, Danske, Finske, Njemačke, Italije, Perua, Portugala, Ruske Federacije, Španjolske i Švicarske, a nositelj projekta je Europski šumarski institut sa sjedištem u Finskoj. Park prirode Medvednica jedini je partner iz Hrvatske i u projektu će sudjelovati kao područje u kojem će se pokušati razviti inovativni mehanizam za vrednovanje ukupnih socijalnih funkcija šume, kao i potražnje u društvu. Proteklog tjedna u Bonu (24. i 25. siječnja 2018.) je održan Kick Off sastanak SINCERE projekta. Sastanak  se održao u povijesnom „Seminarraumu“, gdje se nekad sastajalo Vijeće Starješina Njemačkog parlamenta, a gdje je nedavno svoj ured otvorio tzv. Program otpornosti (Resilience Programme) podružnice Europskog šumarskog instituta (EFI).

U dva su dana održane brojne prezentacije i diskusije – voditelji radnih paketa u svojim su izlaganjima pružili osvrt na ciljeve projekta te na buduće zadaće. Potom se predstavilo 11 primjera inovacije koji pokrivaju teme poput bioraznolikosti, skladištenja ugljika, duhovnih usluga i turizma, te uvode mehanizme kao što su aukcije za usluge ekosustava, certifikacija, leasing, nove zakone i participativno upravljanje šumama. Sve u svemu, izlaganja su naglasila ne samo važnost i pravodobnost teme inovacija u uslugama šumskih ekosustava, nego i mogućnost unapređenja inovacija i popratne političke podrške kao i podrške javnosti vezano uz ovaj problem, kako u Europi, tako i šire.

SINCERE je financiran s oko četiri milijuna eura kroz H2020 program Europske komisije putem poziva RUR-05-2017, novim javnim politikama, poslovnim modelima te mehanizmima za održivu opskrbu i plaćanje usluga šumskih ekosustava.

Više informacija o SINCERE projektu:

European Forest Institute:

Georg Winkel, koordinator SINCERE projekta (georg.winkel@efi.int)

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“:

mr.sc. Marina Popijač   (marina.popijac@pp-medvednica.hr)

mr.sc. Snježana Malić-Limari, (snjezana.malic-limari@pp-medvednica.hr

Martina Jurjević Varga  (martina.j.varga@pp-medvednica.hr)