Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode (CEETO)

ceeto-logo-2

OPIS PROJEKTA

Kontekst CEETO projekta

Zaštićena područja i Natura2000 područja pokrivaju gotovo 20% površine zemalja uključenih u CEETO projekt (It, AT, HU, DE, SI, HR). Ovo područje koje prokriva CEETO projekt također predstavlja i glavne prirodne i okolišne tzv.  vruće točke (hotspotove) što zapravo znači da u sebi sadrže neke od najvrijednijih prirodnih značajki koje je nužno očuvati. Između brojnih uzroka negativnog utjecaja na okoliš i prirodu, neodrživi i nepromišljeni razvoj i obavljanje turističkih aktivnosti je jedan od glavnih.

Turizam je ekonomska aktivnost koja se snažno naslanja na prirodne resurse i to je jedan od glavnih razloga atraktivnosti nekog područja odnosno njegove kompeticijske prednosti nad ostalim područjima, ali u isto vrijeme upravo odvijanje turističkih aktivnosti uzrokuje posredne i neposredne učinke na te iste vrijednosti a koje mogu biti vezane uz transport, infrastrukturu, usluge i sadržaj za posjetitelje itd. Također, globalni trendovi na turističkom tržištu govore da je zabilježen kontinuiran rast broja turista u zaštićenim područjima,  te da nema naznaka da će se taj trend promijeniti.

Nadalje, osim negativnog utjecaja na okoliš i prirodu,  turizam može stvoriti i konflikte s lokalnom zajednicom primjerice, vezano uz korištenje prirodnih resursa ili uz razvoj turističke infrastrukture (cestovna mreža, odlagališta otpada i dr.). U zaštićenim područjima uključenim u CEETO projekt još uvijek nije dovoljno razvijen jedan od važnih aspekata upravljanja, odnosno upravljanje posjetiteljima. Upravljanje posjetiteljima uključuje brojne aktivnosti, od prikupljanja i analize ukupnih prirodnih, kulturno povijesnih i socijalnih podataka pojedinog zaštićenog područja, zatim planiranja i zoniranja prostora,  poznavanja strukture i stavova posjetitelja/turista u zaštićenom području, pa sve do nedostatno specifično dizajniranih i uspostavljanih protokola za praćenje utjecaja odvijanja turističkih aktivnosti na zaštićeno područje.

Cilj projekta

Cilj projekta jest uspostava inovativnog sustava upravljanja održivim turizmom koji se temelji na participativnom pristupu, čime se nastoje unaprijediti kapaciteti upravitelja zaštićenih područja za održivo upravljanje i korištenje prirode i njezinh vrijednosti. Provedbom pilot aktivnosti u 8 zaštićenih područja (koja su ujedno i Natura 2000 zaštićena područja) testirat će se inovativni alati upravljanja i praćenja stanja, s posebnim fokusom na utjecaj turizma na biološku raznolikost u tim područjima.

Projekt se naslanja na transnacionalno partnerstvo koje postoji u okviru Europarc Federacije (http://www.europarc.org/) i koje uključuje donosioce odluka na nacionalnoj i na razini upravljača zaštićenih područja, posebice u kontekstu provedbe Europske povelje za održivi turizam.

Projektne aktivnosti će u početnoj, dijagnostičkoj fazi, uključiti prikupljanje relevantnih podataka i informacija vezanih za zaštitu prirode i održivi turizam, te identifikaciju učinkovitih modela i alata upravljanja, koji će se potom implementirati u fazi testiranja, odnosno provedbe pilot aktivnosti u zaštićenim područjima. Najučinkovitiji modeli i alati će se prilagoditi i nadograditi u inovativna i provediva rješenja, a koja će se podijeliti putem CEETO mreže, potičući suradnju svih relevantnih dionika.

Uloga WWF Adrije i Parka prirode Medvednica

WWF Adria odgovorna je za uspostavu CEETO mreže projektnih partnera i pridruženih partnera s ciljem jačanja participativnog pristupa i osiguranja održivosti projektnih rezultata nakon završetka projekta te dijeljenja projektnih rezultata i dobre prakse prema zaštićenim područjima na čitavom teritoriju srednje Europe. Također, WWF Adria će koordinirati izradu Priručnika za upravljanje održivim turizmom u zaštićenim područjima, kao operativnog alata namijenjenog upravljačima zaštićenih područja.

Javna ustanova ˝Park Prirode Medvednica˝, jedno od osam pilot područja, i WWF Adria će također surađivati i u procesu definiranja protokola za monitoring utjecaja planiranog proširenja aktivnosti na području Parka -UPU Skijaški kompleks (osposobljavanje svih skijaških staza  i dodavanja turističke infrastrukture za ljetno razdoblje) na prirodu i okoliš. Svrha svih 8 projekata u pilot područjima je definirati metodologije praćenja utjecaja pojedinih tipova turističkog korištenja, koje će u konačnici kroz radni paket komunikacija biti distriburane ne samo do CEETO projektnih parntera već i šire, što će dovesti do poboljšanja upravljanja posjetiteljima u zaštićenim područjima.

Rezultati koji se očekuju do kraja provedbe projekta u svibnju 2020. godine:
  • Integrirani alati za održivo upravljanje zaštićenim područjima i NATURA 2000 područjima i Integrirani alati za održivo korištenje prirodnih resursa, vezano za turističke aktivnosti koje se odvijaju u tim područjima;
  • Smjernice za donosioce odluka vezano za razvoj politika održivog turizma;
  • Priručnik za upravljanje održivim turizmom za upravitelje zaštićenih područja;
  • 8 pilot područja i akcijskih planova za održivi turizam i praćenje utjecaja turizma za svako od 8 pilot područja;
  • CEETO mreža uspostavljena.
Partnerstvo

U projekt je uključeno 11 partnera iz sljedećih zemalja; iz Austrije (Park prirode Soelktaeler, UNESCO Rezervat biosfere Salzburger Lungau), Hrvatske (Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, WWF Adria-Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti), Italije (Europark Italija-Talijanska federacija parkova i rezervata prirode, Regija Emilia-Romagna), Mađarske (NIMFEA-Udruga za zaštitu okoliša i prirode), Njemačke (Europark Federacija, Rezervat biosfere Jugoistočni Ruegen), Slovenije (Regionalni razvojni centar Koper, Javni zavod Krajinski park Strunjan). Vodeći partner projekta je regija Emilia-Romagna.

Proračun

Ukupni projektni proračun iznosi 2.8 milijuna eura, do čega je 82% ukupnog proračuna sufinancirano od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, a 18% od strane projektnih partnera. Projektne aktivnosti koje će se odvijati u Parku prirode Medvednica financijski ukupno iznose 112.213,85 EUR, od čega 85% sufinancira ERDF (Europski fond za regionalni razvoj).

Novosti

Započeo projekt Ekoturizam srednje Europe:  alati za zaštitu prirode (CEETO)

Dvodnevni sastanak kojim je svečano i radno obilježen početak CEETO projekta (Interreg Central Europe) održan je u Bologni 26.-27. lipnja 2017. godine. Glavna tema spomenutog projekta je održivi turizam o kojem se u svijetu sve više govori no učinci provedbe su još uvijek nedostatni. Projekt Ekoturizam srednje Europe:  alati za zaštitu prirode provodi se u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji, a trajat će do polovice 2020. godine.

Prvi dan sastanka bio je rezerviran za predstavljanje i upoznavanje svih partnera na projektu kojih ima ukupno 11 i koji dolaze iz šest zemalja. Vodeći partner projekta je Emilia-Romagna Region – Protected Areas, Forestry and Mountains Development Department iz Grada Bologne koji je i organizirao početni sastanak, a iz Hrvatske su partneri na projektu WWF Adria i Park prirode Medvednica.  Svaki je partner u prezentaciji istaknuo segment projekta na koji stavlja fokus djelovanja u projektu a koji se tiče problema vezanih uz turističku funkciju zaštićenih područja. Zanimljive diskusije i međusobno upoznavanja projektnih partnera nastavljeni su do kraja prvog radnog dana početnog sastanka projekta.

Drugoga je dana vodeći projektni partner Emilia-Romagna Region iskoristio priliku da s okupljenim partnerima prođe kroz detaljni pregled ciljeva projekta i svih njegovih radnih paketa, a također su detaljno dogovorene  aktivnosti do kraja kalendarske godine. Drugi dan sastanku se pridružio  i predstavnik iz Joint Sekretariat Interreg Central Europe koji je održao predavanje u kojem je ukazao na najčešće probleme i zamke koje se javljaju u realizaciji projekata i pojasnio osnovna pravila i obaveze svih partnera. Definiranjem zaključaka prvog sastanka svečano je zatvoren prvi CEETO sastanak projektnih partnera.

Kontakti

Voditeljica projekta: Monica Palazzini

Emilia-Romagna region -Protected Areas, Forestry and Mountains Development Department

Viale della Fiera, 8. 40127 Bologna, Italy

Phone: 0039 051 527 6999

InterregCEETO@regione.emilia-romagna.it

Voditelj komunikacije projekta: Giacomo Benelli

EUROPARC Federation

Waffnergasse 6. 93047 Regensburg, Germany

Phone: +49 (0)941 59935980

ceeto@europarc.org

Javna ustanova “Park prirode Medvednica”

Tajana Ban Ćurić, stručna voditeljica – rukovoditeljica odjela stručnih poslova

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

Bliznec 70 – 10 000 Zagreb

Tel.: + 385 1 45 86 317

e-mail: strucnivoditelj@pp-medvednica.hr

web: http://www.pp-medvednica.hr/

Javna ustanova “Park prirode Medvednica”

Marija Kulić, stručna suradnica za projekt; “CEETO: Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode”

Odsjek za upravljanje projektima

Bliznec 70 – 10000 Zagreb

Tel: + 385 1 45 86 317

e.mail: marija.kulic@pp-medvednica.hr

web: http://www.pp-medvednica.hr/

WWF ADRIA

Andrea Štefan

Zelinska 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska,

Tel: +385 1 5509 623 / +385 1 64 61 29

e-mail: astefan@wwf.panda.org

web: croatia.panda.org

Ana Krvarić

Zelinska 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 5509 623

e-mail: akrvaric@wwfadria.org

web: croatia.panda.org