Osobna iskaznica

PARK PRIRODE MEDVEDNICA
Osobna karta – postojeće stanje
Površina Parka prirode: 17.938 ha
Nadmorska visina: 120-1035 m n. v.
Najviši vrh: Sljeme
Smjer pružanja: jugozapad-sjeveroistok u dužini od 42 km
Teritorijalno razgraničenje: Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija
Broj naselja čiji je teritorij čitav/dijelom u Parku prirode:

u Gradu Zagrebu:

u Zagrebačkoj županiji:

u Krapinsko-zagorskoj županiji:

28

4

7

17

Broj stanovnika u Parku prirode, 2001, procjena: oko 7.400
Dostupnost: pješačenje, automobil, bicikl, javni prijevoz-autobus
Površina pod šumama: 14.550 ha, 81{17a87e990df4262d8dd11462c8a796b465b7131f92e0035d07afb147742e4c69}
Zaštita pojedinačnih dijelova prirode:

posebni rezervati (rezervati šum. vegetacije):

značajni krajobraz:

spomenici prirode (rijetki primjerci drveća):

spomenici prirode (geomorfološki):

spomenici parkovne arhitekture:

15

8

1

3

1

2

Vodotoci: 75
Rudarski objekti (kamenolomi):

aktivni:

napušteni:

11

1

10

Kulturna dobra: povijesne graditeljske cjeline:  naselja
povijesni sklopovi i građevine (civilne i sakralne)
etnološka baština
arheološka baština
memorijalna baština (groblja)
Upravljanje: Javna ustanova
“Park prirode Medvednica”