OBAVIJEST ZA KORISNIKE PLANINARSKIH STAZA broj 41, 42, 44, 26, 52 i 55 na području Medvednice:

 
Poštovani,
ovim putem želimo obavijestiti korisnike planinarskih staza da su u tijeku radovi na sječi, izradi i privlačenju sušaca i vjetroizvala u državnim šumama na sjevernom dijelu Medvednice uz planinarske puteve broj 41 i 42. Radi se o šumskim predjelima gospodarske jedinice „Bistranska gora“ (kod rotora), odjelima/odsjecima 11a, 11e, 12b, 13b, 15b, 17b i 17d.
 
Također su u tijeku radovi na sječi, izradi i privlačenju sušaca i vjetroizvala u državnim šumama na južnom dijelu Medvednice
(vršna zona) uz planinarske puteve broj 44, 26, 52 i 55. Radi se o šumskim predjelima gospodarske jedinice „Sljeme-Medvedgradske šume“, na potezu od Snježne kraljice do Puntjarke, te oko Brestovca, u odjelima/odsjecima 5a, 5b, 6a i 6b.
 
Zbog navedenih radova dijelovi planinarskih staza neće biti u funkciji iduća tri mjeseca, te molimo nadležna planinarska društva, planinare, izletnike i bicikliste, da koriste alternativne rute i područja za odmor i rekreaciju.
 
Također, obavještavamo vas da je počela sanacija šumske ceste (Risnjačka cesta) na GJ Sljeme – medvedgradske šume, te moliko javnost da se u narednih 10 dana ne koriste tim putem radi svoje sigurnosti.
 
Za sve radove su ishođeni uvjeti zaštite prirode (Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike klasa: UP/I-612-07/18
-26/91 UP/I-612-07/18-71/98, ur.broj: 517-07-2-1-1-18-2).
 
Za eventualne nejasnoće možete se obratiti na e-mail Šumarije Zagreb: sumarija-zagreb@hrsume.hr,
UŠP Zagreb: zagreb@hrsume.hr i Direkcije Hrvatskih šuma: glasnogovornik@hrsume.hr.