Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica

          

              

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

Projekt „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvenica“, najvrjedniji je  projekt u povijesti Parka prirode Medvednica kojim će se urediti „Centar za posjetitelje Medvedgrad“ i poboljšati posjetiteljska infrastruktura. Prvenstveno će se urediti biciklističke staze, signalizacija unutar i izvan granica parka prirode, te će se obogatiti edukativna i interpretativna ponuda Parka kroz kreiranje niza različitih interpretativnih i edukativnih programa. Izraziti je naglasak stavljen i na pažljivo razvijanje turizma u Parku, odnosno na upravljanje posjetiteljima i to kroz izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u Parku prirode Medvednica.

Za više informacija o EU fondovima; www.strukturnifondovi.hr

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je uspostava održivog korištenja prirodne baštine Parka prirode Medvednica i pripadajućih sadržaja s ciljem doprinosa održivom društveno – gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini. Projektom će se rekonstruirati kulturno dobro i opremiti novi Centar za posjetitelje Medvedgrad. Osigurati će se sadržaji za posjetitelje i njihov boravak u prirodi, stvoriti novi kapaciteti za održivo upravljanje prirodnom baštinom, unaprijediti turistička ponuda, a posljedično će se otvoriti i nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta je 37.726.252,75 kuna, od čega je 29.695.351,77 kuna ukupni prihvatljiv trošak. Projekt sufinanciraju Europska unija s 24.233.502,00 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 2.921.296,22 kuna.

Razdoblje provedbe projekta

Početak projekta: 1. ožujka 2015. godine

Završetak projekta30. listopad 2019. godine

Kontakt osobe