Potpisan sporazum o suradnji

Danas je potpisan sporazum o suradnji između Insituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te Javne ustanove “Park prirode Medvednica”.