PRVI EU PROJEKT

europska-unija-zajedno-do-fondova-eu_0

ESI logotip_boja_manji

OPKK_boja_bez pozadine_manji

logo-FZOEU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

„POBOLJŠANJE POSJETITELJSKOG KAPACITETA U SVRHU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PARKOM PRIRODE MEDVEDNICA“

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, službeno je započeo projekt „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvenica“.

Riječ je o projektu Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ kojim će se do konca 2019. godine urediti moderan Centar za posjetitelje Medvedgrad i poboljšati posjetiteljska infrastruktura odnosno biciklističke staze u PPM, signalizacija u PPM, te će se obogatiti edukativna i interpretativna ponuda Parka u prvom redu kroz kreiranje edukativnih programa te unaprijediti sustav upravljanja posjetiteljima PPM kroz izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljjima u PPM.

Ukupna vrijednost projekta je 37.726.252,75 kuna, od čega je 29.695.351,77 kuna ukupni prihvatljiv trošak. Projekt sufinanciraju Europska unija s 24.233.502,00 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 2.921.296,22 kuna, dok su ostatak sredstava prihvatljivih troškova osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike iz državnog proračuna.

Opći cilj projekta je uspostava održivog korištenja prirodne baštine Parka prirode Medvednica kroz osnivanje Centra za posjetitelja Medvedgrad i pripadajućih sadržaja s ciljem doprinos održivom društveno – gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini. Specifični cilj projekta je zaštititi, valorizirati, educirati i promicati odživo upravljanje odredištem prirodne baštine, zaštititi kulturno i prirodno nasljeđe na području Parka u okviru programa djelovanja Centra za posjetitelje Medvedgrad. Projektom će se rekonstruirati kulturno dobro i opremiti novi Centar za posjetitelje Medvedgrad. Osigurati će se sadržaji za posjetitelje i njihov boravak u prirodi, stvoriti novi kapaciteti za održivo upravljanje prirodnom baštinom, unaprijediti turistička ponuda, a posljedično će se otvoriti nova radna mjesta.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. ožujka 2015. do 30. listopada 2019. godine.

Kontakt osobe:

Snježana Malić – Limari, voditeljica projekta, Snjezana.Malic-Limari@pp-medvednica.hr

Jelena Barbarić, suradnica za financijske i računovodstvene poslove EU projekata, jelena.barbaric@pp-medvednica.hr

Za više informacija o EU fondovima pogledati web stranicu: www.strukturnifondovi.hr i

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Javne ustanove „Park prirode Medvednica“