Marijanski hodočasnički put

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“ sudjelovala je na projektu „Turistička infrastruktura i promocija odabranih sakralnih središta – „Marijanski hodočasnički put”. Projekt je završen 30. rujna 2011. godine, a financiran je iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2007.-2013.

Partneri na projektu bili su Kozjanski park (vodeći partner), RISO – Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socijalnega okolja, Razvojna agencija Kozjansko, TZ općine Marija Bistrica (nositelj projekta s hrvatske strane), TZ grada Krapine, TZ Krapinsko-zagorske županije, TZ Sjeverno zagorje i Grad Sveti Ivan Zelina.

Područje obuhvaćeno projektom ima bogatu sakralnu kulturnu baštinu u kojoj najvažnije mjesto zauzimaju marijanska svetišta i crkve. Po važnosti se ističu Ptujska gora i Svete gore nad Bistricom ob Sotli, koje s obzirom na dugogodišnju hodočasničku tradiciju i broj godišnjih posjetitelja predstavljaju najznačajnije točke projekta na slovenskoj strani. U hrvatskom projektnom području ističe se hodočasničko središte Marija Bistrica, nacionalno svetište koje godišnje bilježi oko 800.000 posjetitelja (velik dio iz Slovenije). Prema Mariji Bistrici vode brojni hodočasnički putovi iz svih okolnih većih naselja, a zagrebački hodočasnički putovi u Mariju Bistricu su zbog veličine Zagreba najfrekventniji. Jedan od tih putova vodi preko Medvednice počevši u Gračanima, a iz Parka prirode Medvednica izlazi u sv. Mateju. Marijanski hodočasnički put kroz Park prirode Medvednica važan je dio buduće jedinstvene prekogranične slovensko-hrvatske hodočasničke regije.

pp-medvednica-marijanski-put-2