Obilježavanje dana proglašenja “Park prirode Medvednica”

U nedjelju 28. lipnja 2020. godine u okviru projekta SINCERE (Spurring INnovations for Forest ECosystem SERvices in Europe - Poticanje inovacija u uslugama šumskih ekosustava) Javna ustanova "Park prirode Medvednica" organizira događanje kojim ćemo ujedno proslaviti rođendan PP Medvednica. Medvednica je parkom prirode proglašena 24. lipnja 1981. godine.Događanje ćemo održati...