Geography

CIKAČ, S. (1998): Geomorfološke osobine jugozapadne Medvednice.
KIRIGIN, B. (1963): Report on climatic conditions of Medvednica mountain = Prikaz klimatskih prilika planine Medvednice /; translated by Nadežda Šinik, Zagreb : Hidrometeorološki zavod Socijalistieke republike Hrvatske.

KOVAČEVIĆ, P., KALINIĆ, M., PAVIĆ., BOGUNOVIĆ (1972): Tla gornje Posavine.

MATVJEV, S. (1960): Biogeografska karta Jugoslavije. Enciklopedija Jugoslavije, knjiga IV, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb.

NIKOLIĆ, T., BUKOVEC, D., ŠOPF, J. JELASKA, S.D. (1998): Kartiranje flore Hrvatske: mogućnosti i standardi. (http://public.srce.hr/botanic/gisbio/gishome.htm) Nat. Croat. 7 (Suppl.1): 1-62

ŠPAČEK, B. (1961): Bistriečko podgorje – prilog poznavanja agrarne problematike jednog dijela sjeverozapadne padine Medvednice.