Korisni linkovi

Državni okvir

Resorno ministarstvo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
https://mzoe.gov.hr/

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
http://www.mgipu.hr/

Ministarstvo poljoprivrede
https://poljoprivreda.gov.hr/

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
https://razvoj.gov.hr/

Ministarstvo turizma
https://mint.gov.hr/

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
https://mzo.hr

Ministarstvo kulture
https://www.min-kulture.hr/

Znanost

Natura 2000 – Bioportal
https://www.bioportal.hr/gis/

Flora Croatica Database
https://hirc.botanic.hr/fcd/

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
http://www.hazu.hr/

Hrvatski prirodoslovni muzej
http://www.hpm.hr/

Rekreacija, sport, turizam i ostali korisnici prostora

Hrvatska gorska služba spašavanja
http://www.gss.hr/

HGSS-stanica Zagreb
http://www.gss-zg.hr/

Hrvatski planinarski savez
https://www.hps.hr/

Blog o mnogim čarima Medvednice
http://www.medvednica.info/

Državni hidrometeorološki zavod
http://meteo.hr/

Hrvatske šume d.o.o.
http://www.hrsume.hr/

Hrvatski biciklistički savez
http://www.hbs.hr/

Hrvatski skijaški savez
http://www.croski.hr/

Hrvatski speleološki poslužitelj
http://speleologija.hr/

Hrvatsko geološko društvo
http://www.geologija.hr/

Hrvatska turistička zajednica
https://croatia.hr/hr-HR

Hrvatski lovački savez
http://www.hls.com.hr/

Savez izviđača Hrvatske
http://scouts.hr/

Trgovačko društvo Sljeme – Medvednica d.o.o.
http://www.sljeme.hr/

Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ)
http://www.infozagreb.hr/

Turistička zajednica Zagrebačke županije
http://www.tzzz.hr/

Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije
https://www.visitzagorje.hr/

ZET
http://www.zet.hr/

ZET za Veternicu (linija 124 Črnomerec-Gornji Stenjevec)
ZET bus za veternicu

Tripedia
http://tripedia.info/location/europe/croatia/

Parkovi dinarskog luka

Jedinice područne (regionalne) samouprave
unutar granica Parka prirode Medvednica