PARK PRIRODE MEDVEDNICA

Osobna karta – postojeće stanje

Površina Parka prirode

17.938 ha

Nadmorska visina

120-1035 m n.v.

Najviši vrh

Sljeme

Smjer pružanja

Jugozapad-sjeveroistok u dužini od 42 km

Teritorijalno razgraničenje

Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija​

Broj naselja čiji je teritorij čitav/dijelom u Parku prirode​

28

U Gradu Zagrebu:

4

U Zagrebačkoj županiji:

7

U Krapinsko-zagorskoj županiji:

17

Broj stanovnika u Parku prirode, 2001. procjena

oko 7.400

Dostupnost​

pješačenje, automobil, bicikl, javni prijevoz – autobus

Površina pod šumama​

14.550 ha, 81%

Zaštita pojedinačnih dijelova prirode​

15

Posebni rezervati (rezervati šum. vegetacije)

8

Značajni krajobraz

1

Spomenici prirode (rijetki primjerci drveća)

3

Spomenici prirode (geomorfološki)

1

Spomenici parkovne arhitekture

2

Vodotoci

75

Rudarski objekti (kamenolomi)​

11

Aktivni ​

1

Napušteni​

10

Kulturna dobra

Povijesne graditeljske cjeline: Naselja
Povijesni sklopovi i građevine (civilne i sakralne)
Etnološka baština
Arheološka baština
Memorijalna baština (groblja)

Upravljanje

Javna ustanova “Park prirode Medvednica”