Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ili raspolaže Javna ustanova Park prirode medvednica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

   • na adresu Javne ustanove Park prirode Medvednica, Bliznec 70, 10000 Zagreb, n/p službenice za informiranje Antonie Pezo;
   • na broj telefona: 01/4586 317;
   • na broj faksa: 01/ 4586 318;
   • elektroničkom poštom na: tajnistvo@pp-medvednica.hr ili
   • donijeti osobno u Javnu ustanovu Park prirode Medvednica radnim danom od 8:30 do 15:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support