Upravljanje

Upravljanje

Parkom prirode Medvednica upravlja javna ustanova u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. Osnivač Ustanove je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Ustanove obavlja Vlada Republike Hrvatske. Djelatnost Ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje Parka prirode Medvednica u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove te zastupa i predstavlja Ustanovu.

Članovi Upravnog vijeća:

  • Gabrijela Šestani, predsjednica
  • Diana Prpić, članica
  • mr.sc. Dubravka Pajkin Tučkar, članica
  • Vladimir Lušo, član
  • Ivan Štefek, član

Ustanova je podijeljena na ured ravnatelja, dva odjela i tri odsjeka kojima upravlja ravnatelj.

Ured ravnateljice

Ravnateljica
dr.sc. Marina Popijač
ravnateljica@pp-medvednica.hr

Odjel stručnih poslova zaštite,
održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

Stručna voditeljica – rukovoditeljica odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode
Tajana Ban Ćurić, dipl. ing. geol.
strucnivoditelj@pp-medvednica.hr

Odjel čuvara prirode

Rukovoditeljica odjela – glavna čuvarica prirode
Martina Jurjević Varga, dipl. ing. šum.
nadzor@pp-medvednica.hr

Odsjek za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost

Rukovoditeljica odsjeka za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost
Andrea Kostelić, prof. geog.
prezentacija@pp-medvednica.hr

Odsjek za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove

Rukovoditeljica odsjeka za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove
Antonia Pezo, dipl.oec.
tajnistvo@pp-medvednica.hr

Voditeljica odsjeka računovodstvenih poslova
Gordana Bakić, ekonomistica
tajnistvo@pp-medvednica.hr
 

Pododsjek tehničkih poslova i održavanja

Rukovoditeljica pododsjeka tehničkih poslova i održavanja
Suzana Kavčić, dipl. ing. geol.
tajnistvo@pp-medvednica.hr