Upravljanje

Upravljanje

Parkom prirode Medvednica upravlja javna ustanova u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. Osnivač Ustanove je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Ustanove obavlja Vlada Republike Hrvatske. Djelatnost Ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje Parka prirode Medvednica u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove te zastupa i predstavlja Ustanovu.

Članovi Upravnog vijeća:

  • Gabrijela Šestani, prof. biol. – predsjednica
  • Diana Prpić, dipl. ing. petrol. – članica
  • Patricija Gambiroža, prof. biol. – članica
  • Vladimir Lušo, dipl. ing. techn. lign. – član
  • Ivan Štefek, član

Ustanova je podijeljena na ured ravnatelja, pet odjela i jedanaest odsjeka kojima upravlja ravnatelj.

Ured ravnateljice

Ravnateljica
dr.sc. Marina Popijač
ravnateljica@pp-medvednica.hr

Odjel stručnih poslova zaštite,
očuvanja i održivog korištenja Parka prirode

Stručna voditeljica – rukovoditeljica odjela stručnih poslova zaštite, očuvanja i održivog korištenja Parka prirode
Tajana Ban Ćurić, dipl. ing. geol.
strucnivoditelj@pp-medvednica.hr

Odjel nadzora i tehničkih poslova

Rukovoditeljica odjela – glavna čuvarica prirode
Martina Jurjević Varga, dipl. ing. šum.
nadzor@pp-medvednica.hr

Rukovoditeljica odsjeka tehničkih poslova i održavanja
Suzana Kavčić, dipl. ing. geol.
nadzor@pp-medvednica.hr

Odjel za promociju, edukaciju i interpretaciju

Rukovoditeljica odjela za promociju, edukaciju i interpretaciju
Andrea Kostelić, prof. geog.
prezentacija@pp-medvednica.hr

Odjel općih i zajedničkih poslova

Rukovoditeljica odjela općih i zajedničkih poslova
Antonia Pezo, dipl.oec.
tajnistvo@pp-medvednica.hr

Rukovoditeljica odsjeka računovodstva i financija
Gordana Bakić, ekonomistica
tajnistvo@pp-medvednica.hr