Javna nabava

Dokumenti javne nabave

Postupci javne nabave

Naziv: Otvoreni postupak javne nabave vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Predmet nabave: nabava 4 vozila, 1 električno vozilo i 3 plug in hibridna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, na razdoblje od 84 mjeseca (7 godina).

CPV oznake i nazivi:

 • 34113000-2 – Plug in hibridna vozila s pogonom na četiri kotača
 • 34144900-7 – Električno vozilo

Procijenjena vrijednost nabave: 1.116.000,00 HRK

Podaci o postupku:

 • datum slanja na objavu: 21. studenoga 2014. godine,
 • datum objave u EOJN: 24. studenoga 2014. godine,
 • evidencijski broj nabave: VV-01/2014,
 • broj objave u EOJN: 2014/S 002-0054106,
 • rok za dostavu ponude: 5. siječnja 2015. godine do 10:00 sati,
 • javno otvaranje ponuda: 5. siječnja 2015. godine u 10:00 sati.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom rujna 2014. godine pokrenuli su program “Zelena linija” koji je namijenjen isključivo javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima, a koji će omogućiti značajno smanjenje onečišćenja osjetljivih područja koje dolazi iz voznog parka samih ustanova. Prijedlog programa “Zelena linija” potpuno je u skladu s politikom energetske učinkovitosti RH iskazane u Strategiji energetskog razvoja, Nacionalnim programom energetske učinkovitosti za razdoblje od 2008. do 2016. godine te nacionalnim akcijskim planovima energetske učinkovitosti koji slijede iz navedenog Nacionalnog programa. Temeljem opisanog Programa, Fond će dodjeljivati sredstva pomoći parkovima u iznosu od 80{17a87e990df4262d8dd11462c8a796b465b7131f92e0035d07afb147742e4c69} opravdanih troškova ulaganja za nabavu novih električnih i hibridnih električnih (“plug – in”) vozila, te je sukladno Uputi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 5. rujna 2014. godine (KLASA: 310-01/14-01/19, URBROJ: 563-04-1/165-14-13) u slučajevima spomenutih nabava Javna ustanova “Park prirode Medvednica” dužna dostaviti potvrdu da je postojeće vozilo koje se zamjenjuje novim hibridnim električnim ili električnim zbrinula ili prodala u tekućoj godini ili izjavu ovlaštene osobe da će ova ustanova postojeće vozilo zbrinuti ili prodati u roku šest (6) mjeseci od nabavke novog vozila.

Dokumenti:

KLASA 406-01/14-01/05

URBROJ 251-510-01-14-04

Zagreb, 2. prosinca 2014.godine

Predmet: Očitovanje na zamolbu za izmjenu dokumentacije

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o javnoj nabavi, (N. N. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH), u Otvorenom postupku javne nabave vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, evidencijskog broja VV-01/2014, broj objave u EOJN: 2014/S 002-0054106, naručitelj dana 28. studenoga 2014. godine zaprima e-mail zainteresiranog gospodarskog subjekta sa Zamolbom za izmjenu dokumentacije, odnosno očitovanje na slijedeće:

Zamolba za izmjenu dokumentacije

Poštovani,

povodom uvodno naznačenog postupka javne nabave, a po primitku natječajne dokumentacije, slobodni smo gornjem naslovu dostaviti predmetnu zamolbu za izmjenu dokumentacije kako slijedi:

Tehnička specifikacija Grupa 1 i Grupa 2

Uvidom u tehničke specifikacije vozila i nakon dodatnog istraživanja tržišta obavještavamo Vas da iste u potpunosti zadovoljava samo jedan ponuditelj odnosno vozila, a što je protivno Članku 3. Zakona o javnoj nabavi. Zbog navedenog molimo Vas izmjenu tehničke specifikacije vozila na način da se ne pogoduje isključivo jednom ponuditelju odnosno da ne zadovoljava samo jedno vozilo, konkretno u Grupi 1 Mitsubishi Outlander PHEV, a u Grupi 2 Mitsubishi i MiEV, te da na taj način natječaj učinite transparentnim i omogućite sudjelovanje većem broju potencijalnih ponuditelja, a što je i cilj javnog nadmetanja. Kako bi omogućili sudjelovanje što većem broju ponuditelja molimo Vas sljedeće izmjene tehničkih značajki vozila:

Grupa 1

 • 4WD pogon u 2WD pogon
 • Duljina vozila u mm min. 4500 u min. 4250 mm
 • Zračnost od podloge u mm min. 180 u min. 140
 • Prtljažni prostor (VDA 210) (dm3) min. 450 u min. 270

Grupa 2

 • Xenon ili led glavna svjetla – izbaciti
 • Daljinsko upravljanje funkcijama punjenja, grijanja i hlađenja vozila kada je vozilo
 • priključeno na el. punjač – izbaciti
 • Prednja svjetla za maglu – izbaciti

Molimo Vas za što hitnije očitovanje na gore spomenuto.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,

Odgovor naručitelja na zahtjev gospodarskog subjekta za izmjenu dokumentacije

Odgovor na zahtjev ponuditelja za izmjene tehničkih značajki vozila u Grupi 1.:

 • „4WD pogon u 2WD pogon“; Zahtjev se odbija.Obrazloženje: Vozila su namijenjena čuvarima prirode i službi prezentacije čiji djelatnici obavljaju svoje redovne zadaće na otvorenom, na zahtjevnom planinskom terenu, izvan uređenih cesta te često u nepovoljnim vremenskim prilikama. Stoga je primarni zahtjev visoka prohodnost vozila, a jedan od bitnih kriterija visoke prohodnosti i sigurnosti je 4WD pogon.
 • „Duljina vozila u mm min. 4500 u min. 4250 mm“; Zahtjev se odbija.
 • „Zračnost od podloge u mm min. 180 u min. 140“; Zahtjev se odbija.Obrazloženje: Povišena zračnost od podloge je također jedan od bitnih kriterija visoke prohodnosti vozila, kako bi se prilikom vožnje po teškom terenu smanjila vjerojatnost „nasjedanja“ vozila.
 • „Prtljažni prostor (VDA 210) (dm3) min. 450 u min. 270″; Zahtjev se odbija.Obrazloženje: Radne zadaće čuvara prirode i drugih djelatnika uključuju stalnu opremu te transport posebne opreme (istraživačka oprema, protupožarna oprema, motorne pile i dr.) značajnih gabarita, te je stoga i tražen minimalno prihvatljiv volumen od 450 dm3.

Ispitivanjem i dodatnom provjerom na tržištu utvrđeno je da više od jednog vozila zadovoljava tražene tehničke karakteristike vozila u Grupi 1. Stoga se navod u zahtjevu odbacuje kao neutemeljen.

Odgovor na zahtjev ponuditelja za izmjene tehničkih značajki vozila u Grupi 2.:

 • „Xenon ili led glavna svjetla – izbaciti“; Zahtjev se odbija.Obrazloženje: Xenon ili LED glavna svjetla dokazano smanjuju zamor vozača u noćnoj vožnji, što je čest slučaj prilikom obavljanja zadaća čuvara prirode. Provjerom je ustanovljeno da više modela vozila udovoljava traženim karakteristikama iz Grupe 2, uključujući i glavna svjetla Xenon ili LED tehnologije.
 • „Daljinsko upravljanje funkcijama punjenja, grijanja i hlađenja vozila kada je vozilo priključeno na el. punjač – izbaciti“ : Zahtjev se odbija.Obrazloženje: Zbog različitih lokacija punjača i planiranog korištenja više električnih vozila te različitog vremena punjenja (brzi punjačima oko 30 min, a standardni 6 – 8 h), mogućnost daljinskog upravljanja značajno smanjuje angažman radne snage te time povezane troškove.
 • „Prednja svjetla za maglu – izbaciti“; Zahtjev se odbija.Obrazloženje: Na području Parka prirode “Medvednica” česta je pojava magle te su svjetla za maglu vrlo bitan čimbenik sigurnosti.

Dodatnim istraživanjem tržišta utvrđeno je da više od jednog vozila zadovoljava tražene tehničke karakteristike vozila u Grupi 2. te da navod u zahtjevu nije utemeljen.

Na kraju napominjemo da ponuditelj u ovom slučaju može biti samo leasing kuća. U tom smislu sve leasing kuće mogu konkurirati s vozilima koja zadovoljavaju te karakteristike.

S poštovanjem,

Naručitelj: Javna ustanova “Park prirode Medvednica”