Klima

Na Medvednici prevladava tzv. klima bukve, za koju su karakteristična izražena godišnja doba, što znači da u proljeće medvedničke šume izgledaju sasvim drugačije nego zimi, ljeti ili u jesen.

Klima Medvednice razlikuje se od one u nizini – na planini pada više oborina, temperature su u prosjeku niže, a zimi je više snijega. Zato ljeti na Medvednici možemo naći ugodno osvježenje, a zimi često na nju možemo pobjeći od nizinske magle. Godišnje je, naime, zabilježeno čak 100 sunčanih sati više na planini nego u njezinu podnožju!

Svojim geografskim položajem Medvednica „čuva leđa“ glavnome gradu: na njoj se „razbijaju“ snažni i hladni sjeverni vjetrovi koji pustoše njezin hrbat i šumovite padine, a povremeni jaki ledolomi i vjetrolomi nanose velike štete njezinim šumama. Posljednji takav jaki vjetrolom prouzročila je oluja Teodor, koja je 11. studenoga 2013. prošla Hrvatskom i u samo nekoliko sati na Medvednici porušila preko 40000m³ drvne građe!

Klimatološka mjerenja se na Medvednici provode još od 1888. godine, a danas u Parku prirode ima nekoliko kišomjernih postaja na južnim obroncima blizu grada: Čučerje, Markuševec, Šestine, Mikulići i Bijenik, od kojih je najviša ona na Puntijarki, na 988 m nadmorske visine.

Klima Medvednice u brojkama

Najniža izmjerena
temperatura

–19,8 °C

Prosječna godišnja
temperatura

6,6 °C

Najviša izmjerena
temperatura

28,7 °C

Prosječna godišnja
količina oborina

1267,5 mm

Prosječan godišnji broj
dana pod snijegom

93,9 dana

Prosječan godišnji broj
sunčanih sati

1820,3 sati