Ekoturizam srednje Europe:
alati za zaštitu prirode (CEETO)

OPIS PROJEKTA

Kontekst CEETO projekta

Zaštićena područja i Natura2000 područja pokrivaju gotovo 20% površine zemalja uključenih u CEETO projekt (It, AT, HU, DE, SI, HR). Ovo područje koje prokriva CEETO projekt također predstavlja i glavne prirodne i okolišne tzv.  vruće točke (hotspotove) što zapravo znači da u sebi sadrže neke od najvrijednijih prirodnih značajki koje je nužno očuvati. Između brojnih uzroka negativnog utjecaja na okoliš i prirodu, neodrživi i nepromišljeni razvoj i obavljanje turističkih aktivnosti je jedan od glavnih.

Turizam je ekonomska aktivnost koja se snažno naslanja na prirodne resurse i to je jedan od glavnih razloga atraktivnosti nekog područja odnosno njegove kompeticijske prednosti nad ostalim područjima, ali u isto vrijeme upravo odvijanje turističkih aktivnosti uzrokuje posredne i neposredne učinke na te iste vrijednosti a koje mogu biti vezane uz transport, infrastrukturu, usluge i sadržaj za posjetitelje itd. Također, globalni trendovi na turističkom tržištu govore da je zabilježen kontinuiran rast broja turista u zaštićenim područjima,  te da nema naznaka da će se taj trend promijeniti.

Nadalje, osim negativnog utjecaja na okoliš i prirodu,  turizam može stvoriti i konflikte s lokalnom zajednicom primjerice, vezano uz korištenje prirodnih resursa ili uz razvoj turističke infrastrukture (cestovna mreža, odlagališta otpada i dr.). U zaštićenim područjima uključenim u CEETO projekt još uvijek nije dovoljno razvijen jedan od važnih aspekata upravljanja, odnosno upravljanje posjetiteljima. Upravljanje posjetiteljima uključuje brojne aktivnosti, od prikupljanja i analize ukupnih prirodnih, kulturno povijesnih i socijalnih podataka pojedinog zaštićenog područja, zatim planiranja i zoniranja prostora,  poznavanja strukture i stavova posjetitelja/turista u zaštićenom području, pa sve do nedostatno specifično dizajniranih i uspostavljanih protokola za praćenje utjecaja odvijanja turističkih aktivnosti na zaštićeno područje.

Cilj projekta

Cilj projekta jest uspostava inovativnog sustava upravljanja održivim turizmom koji se temelji na participativnom pristupu, čime se nastoje unaprijediti kapaciteti upravitelja zaštićenih područja za održivo upravljanje i korištenje prirode i njezinh vrijednosti. Provedbom pilot aktivnosti u 8 zaštićenih područja (koja su ujedno i Natura 2000 zaštićena područja) testirat će se inovativni alati upravljanja i praćenja stanja, s posebnim fokusom na utjecaj turizma na biološku raznolikost u tim područjima.

Projekt se naslanja na transnacionalno partnerstvo koje postoji u okviru Europarc Federacije (http://www.europarc.org/) i koje uključuje donosioce odluka na nacionalnoj i na razini upravljača zaštićenih područja, posebice u kontekstu provedbe Europske povelje za održivi turizam.

Projektne aktivnosti će u početnoj, dijagnostičkoj fazi, uključiti prikupljanje relevantnih podataka i informacija vezanih za zaštitu prirode i održivi turizam, te identifikaciju učinkovitih modela i alata upravljanja, koji će se potom implementirati u fazi testiranja, odnosno provedbe pilot aktivnosti u zaštićenim područjima. Najučinkovitiji modeli i alati će se prilagoditi i nadograditi u inovativna i provediva rješenja, a koja će se podijeliti putem CEETO mreže, potičući suradnju svih relevantnih dionika.

Trajanje projekta: od 1. lipnja 2017. do 31. svibnja 2020. godine

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support