KK.06.1.2.01.0012

Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja
Parkom prirode Medvednica

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

Projekt „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvenica“, najvrjedniji je  projekt u povijesti Parka prirode Medvednica kojim će se urediti „Centar za posjetitelje Medvedgrad“ i poboljšati posjetiteljska infrastruktura. Prvenstveno će se urediti biciklističke staze, signalizacija unutar i izvan granica parka prirode, te će se obogatiti edukativna i interpretativna ponuda Parka kroz kreiranje niza različitih interpretativnih i edukativnih programa. Izraziti je naglasak stavljen i na pažljivo razvijanje turizma u Parku, odnosno na upravljanje posjetiteljima i to kroz izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u Parku prirode Medvednica.

Za više informacija o EU fondovima; www.strukturnifondovi.hr