Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000

                                                                              „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda”

 

UVODNO O PROJEKTU:  Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku Uniju preuzela obvezu uspostave ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja važna za očuvanje ptica (POP) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta (POVS) navedenih na dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima. Tako ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj obuhvaća 38 POP i 745 POVS područja, što je oko 37% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Nakon usvajanja tih područja od strane Europske komisije, najkasnije u razdoblju od 6 godina, potrebno je uspostaviti ciljeve očuvanja te mjere očuvanja za svako područje.

Cilj projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ je razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja tim područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u vodnim ekosustavima, izradom plana financiranja provedbe mjera te jačanjem kapaciteta dionika u provedbi upravljanja kroz njihovu edukaciju i opremanje.

STRUKTURA ZA PROVEDBU PROJEKTA:

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode

PARTNER NA PROJEKTU: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode

JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA: WYG savjetovanje d.o.o.

SURADNICI NA PROJEKTU:

Javne ustanove nacionalnih parkova

 • Javna ustanova Nacionalni Park Brijuni
 • Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“
 • Javna ustanova „Nacionalni park Krka
 • Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“
 • Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Javna ustanova Nacionalni park Risnjak
 • Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit

Javne ustanove parkova prirode

 • Javna ustanova Park prirode Biokovo
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit
 • Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“
 • Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
 • Javna ustanova Park prirode Medvednica
 • Javna ustanova Park prirode Papuk
 • Javna ustanova Park prirode Telašćica
 • Javna ustanova Park prirode Učka
 • Javna ustanova Park prirode Velebit
 • Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
 • Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje˝

Područne javne ustanove

 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije Istarske Natura Histrica
 • Javna ustanova Natura Viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije
 • Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
 • Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Javna ustanova Priroda (Primorsko-goranska županija)
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode Šibensko – kninske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije
 • Natura Jadera – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prsten
  • Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba

Lokalne javne ustanove

 • Javna ustanova Rezervat Lokrum (Grad Dubrovnik)
 • Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan – Split
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak (Općina Medulin)
 • Javna ustanova za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode Pećinski park Grabovača (Općina Perušić)
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica

Hrvatske vode (HV)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 186.497.150,36 HRK

EU SUFINANCIRANJE: 158.503.452,80 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: lipanj 2017. – prosinac 2022.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Izrada nacrta planova upravljanja kroz participativni proces planiranja
 • Izrada nacrta Programa zaštite šuma
 • Definiranje SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova
 • Praćenje učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava
 • Izrada Prioritetnih akcijskih okvira (PAO)
 • Jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom
 • Komunikacija ekološke mreže Natura 2000
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support