Čuvari prirode

Neposredni nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže obavljaju glavni čuvar prirode i čuvari prirode javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.

Čuvari prirode obavljaju svoju dužnost u posebnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem. Na čelu te unutarnje ustrojstvene jedinice nalazi se glavni čuvar prirode.

U provedbi nadzora, ako zatekne osobu u zaštićenom području ili području ekološke mreže da obavlja radnje za koje je propisana prekršajna odgovornost  glavni čuvar prirode i čuvar prirode imaju pravo i obvezu:

 • provjeriti identitet osobe,
 • davati upozorenja i zapovijedi,
 • prikupiti podatke i obavijesti,
 • pregledati osobu, prtljagu, prijevozno sredstvo ili plovilo,
 • privremeno ograničiti kretanje na određenom području,
 • osigurati mjesto događaja,
 • naplatiti novčanu kaznu, štetu i učinjene troškove od prekršitelja uz izdavanje potvrde,
 • privremeno oduzeti protupravno prisvojeni dio živog ili neživog svijeta koji pripada zaštićenom  području, kao i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje,
 • zatražiti uspostavu prijašnjeg stanja, odnosno narediti mjere za sprječavanje i uklanjanje štetnih posljedica,
 • izreći upravnu mjeru,
 • podnijeti kaznenu prijavu,
 • pokrenuti prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga.

Uz poslove neposredne zaštite čuvari prirode obavljaju i poslove čuvanja i promicanja zaštićenog područja i područja ekološke mreže, a osobito:

 • planiranje, organiziranje i izvođenje poučnih šetnji,
 • ekološku poduku posjetitelja i lokalnog stanovništva,
 • skrb o sigurnosti posjetitelja i poduzimanju radnji spašavanja,
 • motrenje i praćenje stanja biljnih i životinjskih vrsta, vrsta gljiva te drugih vrijednosti zaštićenog područja i područja ekološke mreže.