Istraživanje i monitoring

Na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019) područje POVS HR2000583 Medvednica obuhvaća 22 ciljne vrste i 8 ciljnih stanišnih tipova sa dodatka I i II Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta.

Dostupnost podataka o zaštićenom području PPM i ekološke mreže HR2000583 Medvednica

Podaci su javni i dostupni svim korisnicima interneta kroz prostorni preglednik na mrežnim stranicama Bioportala za svako zaštićeno područje posebno iz tablice rezultata pretraživanja ili identifikacije slojeva zaštićenih područja.

http://www.bioportal.hr/gis/

Na osnovu postojećih i razrađenih Nacionalnih monitoring programa za ciljne vrste i ciljne stanišne tipove područja ekološke mreže POVSHR2000583 Medvednica, sljedeće monitoring protokole mogu koristiti znanstvenici-stručnjaci te djelatnici JU PPM koji su educirani za provođenje monitoringa.

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/pracenje-stanja-prirode/provedba-pracenja

Do sada je izrađeno 58 programa za ukupno 81 vrstu i stanišni tip. Cilj je do 2023. godine izraditi programe monitoringa za najmanje 400 vrsta i stanišnih tipova. Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode redovito ažurira te prati izradu novih nacionalnih monitoring protokola kao i pohađanje radionica namijenjenih edukaciji za njihovu provedbu.

Primarni cilj Javne ustanove je zaštita prirode. Proglašenje Medvednice parkom prirode dogodilo se još 1981. godine. Od tada je i zakonski njena vrijednost i važnost dobila na snazi.

Glavni razlog proglašenja su dobro očuvane prirodne šume. Da, i danas su šume Medvednice prirodne i dobro očuvane. O tome svjedoči čak 12 različitih šumskih zajednica. Dio šuma je još posebniji, jer je 1963. godine proglašeno 8 posebnih rezervata šumske vegetacije.

Život na Medvednici je bogat, od različitih biljnih do različitih životinjskih vrsta.

Prema znanstvenim podacima, na Medvednici je zabilježeno 1.205 biljnih vrsta  (Nikolić, T.; Kovačić, S.; 2008.). U Parku je zabilježena 91 strogo zaštićena vrsta. Jedna od strogo zaštićenih vrsta je i tisa (Taxus baccata), koja je na svojim prirodnim staništima diljem Europe vrlo rijetka i ugrožena, ona medvednička na  Krumpirištu, stara je preko 1.000 godina. Na Medvednici je dosad zabilježena 81 vrsta gljiva od kojih su mnoge rijetke i ugrožene.

U životinjskom svijetu među sisavcima posebno su zanimljivi šišmiši kojih u Parku živi 25 vrsta, od koji su 8 Natura 2000 vrste i jedna nacionalno važna. Mnoge ptice Medvednice žive u bogatim gustim šumama, ali i uz potoke. Važan je vodenkos (Cinclus cinclus) koji gotovo nikada ne napušta svoj potok i njegovu okolicu.

Medvednica skriva još puno toga zanimljivoga. Cilj Ustanove je istražiti i prezentirati javnosti djelić toga prirodnog i kulturnog važnog područja Parka.

Kako bi barem malo saznala o važnosti Medvednice, Javna ustanova „Park prirode Medvednica“ je do 2019. godine ugovorila i provela ukupno 110 istraživanja i monitoringa prirodnih i kulturnih vrijednosti područja Parka prirode Medvednica. Svi rezultati istraživanja i monitoringa su u bazi podataka Javne ustanove u tekstualnim i tabličnim oblicima i sa prikupljenom fotodokumentacijom.

Prikupljena istraživanja i monitoring vezana su uz sljedeće:

 • Šume i šumska staništa
 • Oštećenost šumskih ekosustava
 • Vaskularna flora
 • Danji leptiri
 • Ptice Medvednice
 • Vodenkosi i pastirice
 • Speleološki objekti
 • Stanje špilje Veternice
 • Vodozemci i gmazovi
 • Razne vrste beskralješnjaka, poput kornjaša
 • Gljive
 • Elementi u tragovima u tlu
 • Tipovi tala
 • Ribe, potočna mrena
 • Potočni rak
 • Travnjaci
 • Šumski šišmiši
 • Krpelji
 • Analiza snijega i vode
 • Invazivne vrste
 • Crna žuna
 • Arheološka istraživanja špilje Veternica
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support