Natura 2000

PRIRODNI „AMBASADORI“ MEDVEDNICE

Prirodni svijet ne poznaje ljudske, umjetno stvorene granice. Biljke se rasprostranjuju, a životinje migriraju s lakoćom prelazeći te granice, pa ih u cilju zaštite prirodnog svijeta moraju prelaziti i ljudi. Europska unija osmislila je način zaštite svog biljnog i životinjskog svijeta kroz mrežu Natura 2000 koja obuhvaća područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova diljem kontinenta. Područja dosad uključena u mrežu Natura 2000 zauzimaju gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu! Natura područja se temelje na dvije važne europske direktive – Direktivi o pticama i Direktivi o staništima, koje su temeljni propisi zaštite prirode Europske unije. U dodacima tih direktiva popisani su stanišni tipovi te biljne i životinjske vrste koje nazivamo Natura vrstama. One su svojevrsni prirodni „ambasadori“, čija prisutnost, brojnost i očuvanost na nekom području kvalificiraju to područje kao kandidata za uključivanje u mrežu Natura 2000.

Više informacija o Ekološkoj Natura 2000 mreži možete pronaći na www.bioportal.hr